GSDP : หลักการที่ดีในการจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์ยา
 
(GOOD STORAGE AND DISTRIBUTION PRACTICES)

 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา หรือ GSP (Guide to Good Storage Practice) การจัดเก็บยาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพยา ยาที่ผลิตขึ้นมาแม้จะผลิตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา แต่ถ้าในการกระจายยาไปสู่สถานที่หรือสถานบริการต่างๆ จนถึงมือผู้บริโภค มีการจัดเก็บยาไม่เหมาะสม คุณภาพของยาก็อาจจะลดน้อย หรือเสื่อมไป จนถึงขนาดที่อาจจะทำให้การรักษาไม่ได้ผลหรือเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่ไวต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แสง ความร้อน ความชื้น เป็นต้น ยาเหล่านี้จะยิ่งมีปัญหาในเรื่องความคงสภาพ และจะเสื่อมสภาพได้ง่ายและรวดเร็ว จึงต้องมีการจัดเก็บยาที่ถูกต้องและเหมาะสมควบคู่กันไปตลอดห่วงโซ่อุปทานจึงจะประกันได้ว่า คุณภาพของยาได้มาตรฐานตลอดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือ ผู้บริโภค

 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดส่งยา GDP (Guide to Good Distribution Practice) หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นำเข้า จนถึงสถานที่ขายยาหรือผู้ได้รับอนุญาตในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ยา มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาในระหว่างการกระจายสินค้าทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน และหลักเกณฑ์นี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมยา การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นด้านคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีในห่วงโซ่อุปทานด้านการกระจายผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมด ซึ่งหลักเกณฑ์ GDP มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้กับบุคคลและร้านค้าที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนของการจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์ยา จากสถานที่ผลิตไปยังบุคคลที่จ่ายยาหรือบริบาลทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วยโดยตรง หรืออื่น ๆ

 หลักการที่ดีในการจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์ยา หรือ GSDP (Good Storage and Distribution Practice) จึงเป็นหลักการที่สำคัญ ซึ่งหลักการนี้ช่วยให้มั่นใจว่าระบบการจัดการคุณภาพมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานขององค์กร ตั้งแต่การจัดเก็บ ส่งมอบวัตถุดิบจนถึงโรงงานผลิต ไปจนถึงการขนส่งยาขั้นสุดท้ายไปยังผู้บริโภค หลักการวิธีการที่ดีในการจัดเก็บและการกระจายยา เป็นระบบด้านคุณภาพสำหรับคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าสำหรับยาโดยเฉพาะ เป็นข้อบังคับที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลกำหนดว่าผู้จัดเก็บและกระจายผลิตภัณฑ์ยาต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้