ABOUT US
MS CERTIFICATION ( THAILAND ) CO.,LTD


บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเลขที่ 1097/5 ขคง.ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  MS CERT มีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านโรงงานอุตสาหกรรมและภาคบริการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากเรา รวมถึงได้รับราคามิตรภาพเช่นกัน ปัจจุบัน MS CERT มีการรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ IAS , JAS-ANZ  เราให้บริการในหลายรูปแบบทั้งการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDIT)  การตรวจประเมินตามข้อกำหนดลูกค้า(SECOND PARTY AUDIT) การฝึกอบรม(TRAINING)

บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด. เป็น 1 ใน กว่า 40 สาขาทั่วโลก โดย MS CERT มีการก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจการรับรองระบบมาตรฐาน ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับองค์กรของท่าน

หน่วยงานภาครัที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลำดับที่ 2-01/2559
 

 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
ACFS 2033/20

 
 
หน่วยรับรองโรงงงานผลิตสินค้าพืช ทะเบียนเลขที่ CB 13

 
 
หน่วยงานสากลที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการขึ้นทะเบียน
 
                                                                                                                 
     
 
 
 

WHY ? MS CERT  
 

เหตุผลที่เราจะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด

   ทีมผู้ตรวจประเมินมากด้วยประสบการณ์ที่มิใช่เพียงตรวจสอบ แต่เพื่อให้ลูกค้าพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                               มีระบบการตรวจสอบใบรับรองตรงจากสำนักงานใหญ่ที่ต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจประเมินของท่านได้ถูกจัดส่งให้ทางสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ และลูกค้าของท่านที่ต้องการตรวจสอบใบรับรองสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรง
   มีระบบการติดตามการทำงานของผู้ตรวจประเมินทุกครั้งภายหลังการตรวจเพื่อใช้สำหรับพัฒนาการตรวจในครั้งต่อไป
   สิทธิพิเศษได้รับส่วนลดจากพันธมิตรของเรา


- อธิบายถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม EMS - อธิบายถึงบทบาทผู้ตรวจประเมินสำหรับการวางแผน การดำเนินการ การรายงานและการติดตามผลการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO19011 - ได้รับทักษะในการวางแผน การดำเนินการ การรายงานและการติดตามผลการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO19011 (และ ISO17021 ที่เหมาะสม)

จัดอบรมภายใต้..โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก

ดำเนินการโดย..มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใต้..โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงรุกเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง และนายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุม Online กับ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร อัครราชทูต ฝ่ายการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง กงสุลเกษตร นครกวางโจว และนครเซี่ยงไฮ้ ติดตามกระบวนงานการส่งออกทุเรียน และผลไม้ไทย สู่จีน เพื่อรักษาความเชื่อมั่น คุณภาพมาตรฐาน ตามพิธีสารไทย-จีน ขยายมูลค่าเศรษฐกิจ 2 ประเทศ

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานฉบับใหม่ มกษ.9023-2564 และ มกษ.9024-2564 เพื่อใช้แทนฉบับเดิมคือ มกษ.9023-2550 และ มกษ.9024-2550

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน โดยปรับปรุงแก้ไขเรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 (มกษ.9035-2563) เพื่อใช้แทนฉบับเดิมคือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 (มกษ.9035-2553)

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร เพื่อป้องกันมิให้เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ซึ่งมีหลายฉบับ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประธานอาหารที่ปลอดภัย รวมถึงเพื่อยกระดับมาตรฐานเพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้