ABOUT US
MS CERTIFICATION ( THAILAND ) CO.,LTD


บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือน พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเลขที่ 1097/5 ขคง.ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000  MS CERT มีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านโรงงานอุตสาหกรรมและภาคบริการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากเรา รวมถึงได้รับราคามิตรภาพเช่นกัน ปัจจุบัน MS CERT มีการรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ JAS-ANZ  เราให้บริการในหลายรูปแบบทั้งการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDIT)  การตรวจประเมินตามข้อกำหนดลูกค้า(SECOND PARTY AUDIT) การฝึกอบรม(TRAINING)

บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็น 1 ใน กว่า 40 สาขาทั่วโลก โดย MS CERT มีการก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจการรับรองระบบมาตรฐาน ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับองค์กรของท่าน
 
นอกจากนี้ MS CERT ยังให้ความสำคัญกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมายด้วย
 
 
OUR ACCREDITATION IS BASED ON
       

MS Certification Services Pvt.Ltd. is accredited on QMS,EMS,EnMS,FSMS ,ISMS,MDQMS& OHSMS from International Accreditation Service IAS-USA for various business and organisational sectors, irrespective of nature and sizes based for the Management Systems

ISO 9001:2015
Quality management systems - Requirements ISO 9001 sets out the criteria for a quality management system and is the only standard in the family that can be certified to (although this is not a requirement). It can be used by any organization, irrespective of its size

This standard is based on a number of quality management principles including a strong customer focus, the motivation and implication of top management, the process approach and continual improvement. These principles are explained in more detail in quality management principles of ISO. Using ISO 9001 helps ensure that customers get consistent, good-quality products and services, which in turn brings many business benefits.

ISO 14001:2015
Environmental management systems - Requirements with guidance for use It is the international standard that specifies requirements for an effective environmental management system (EMS). It provides a framework that an organization can follow, rather than establishing environmental performance requirements.

ISO 22000:2018
Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain .
ISO 22000 sets out the requirements for a food safety management system and can be certified to it. It maps out what an organization needs to do to demonstrate its ability to control food safety hazards in order to ensure that food is safe.

ISO 45001:2018
OH&S and Management System
It specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance.

ISO 50001:2018
Energy Management System ISO 50001 is based on the management system model of continual improvement also used for other well-known standards such as ISO 9001 or ISO 14001. This makes it easier for organizations to integrate energy management into their overall efforts to improve quality and environmental management.

ISO 27001:2013
Information security Management System (ISMS)
It is an international standard on how to manage information security. It details requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information security management system (ISMS) the aim of which is to help organizations make the information assets they hold more secure.

ISO 13485:2016
Medical Device Quality Management System (MDQMS)
It specifies requirements for a quality management system where an organization needs to demonstrate its ability to provide medical devices and related services that consistently meet customer and applicable regulatory requirements.

 

MS Certification Services Pvt.Ltd. is accredited on QMS,EMS,FSMS , OHSAS & OHSMS from JAS-ANZ (Joint Accreditation System of Australia and NewZealand) for various business and organisational sectors, irrespective of nature and sizes on QMS,EMS,FSMS , OHSAS AND OHSMS, ENMS standards.

Our Accreditation is Based on ISO/TS 22003 - Food safety management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems (Categories A to K)
Full Scope for ISO 22000 Food safety management system    and

ISO/IEC 17021 - Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems. As guided by IAF GD 2, Issue 4, Annexes: 2 to 5 inclusive.(Full scope) for ISO 9001:2015 Quality Management System.

For the Management Systems

ISO 9001:2015
Quality management systems - Requirements

ISO 14001:2015
Environmental managemen systems - Requirements with guidance for use

ISO 22000:2018
Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain

ISO 45001:2018 OH&S and Management System

ISO 50001:2018 Energy Management System
ISO 50001 is based on the management system model of continual improvement also used for other well-known standards such as ISO 9001 or ISO 14001. This makes it easier for organizations to integrate energy management into their overall efforts to improve quality and environmental management.

   

 

 

IAF is the world association of Conformity Assessment Accreditation Bodies and others interested in management systems, products, services, personnel certification.

IAS-USA,JAS-ANZ and NABCB all are the member of the International Accreditation Forum (IAF) and signatories to the IAF Multilateral Recognition Arrangements (MLAs) for the respective schemes for management system certification.

MS Certifcation Services Pvt.Ltd. has also signed IAF MLA License Agreement with JAS ANZ and IAS-USA for using IAF MLA Mark in its Certificates for which they are signatories to the IAF Multilateral Recognition Arrangements (MLAs).

 

          

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (เลขบัญชีหน่วยงานที่ 2-01/2559) ได้รับรองเป็นหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559  ซึ่งหน่วยงานอย. ถือเป็นหน่วยงานสำคัญของประเทศไทย ที่คอยดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ทั้งนี้ MS CERT เป็นผู้ได้รับการพร่องถ่ายภารกิจจากอย. ในด้าน การตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GMP) และการตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร (อ.2) ซึ่ง MS CERT ถือเสมือนเป็นหนึ่งในตัวแทนจากอย.ของประเทศไทย

 

     

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ(มกอช.) กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์


บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO17021-1:2015 ขอบข่าย GMP/HACCP เลขที่ ACFS 2033/20 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรเเละอาหารเเห่งชาติ(มกอช.) ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งหน่วยงานมกอช. เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และเป็นหน่วยงานรับรองระบบงาน (AB) ที่เป็นที่ยอมรับและมีความทัดเทียมกับหน่วยรับรองระบบงานของต่างประเทศ อาทิเช่น สมัครเป็นสมาชิกในองค์กรระดับสากล Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), International Accreditation Forum (IAF) เป็นต้น

 

            

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ได้ขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช (ทะเบียนเลขที่ CB 13) กับกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งกรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้อยู่ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นหน่วยงานสำคัญแห่งหนึ่งที่ทำงานร่วมกันกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ด้วย

 Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้