ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (3 วัน)

17 มี.ค. 2564  -  19 มี.ค. 2564

ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems Internal Auditor (3 Days)

หลักสูตร ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (3 วัน)

 

   วันที่ : 17-19 มีนาคม 2564

   สถานที่ : อบรมออนไลน์ (Zoom)

  ราคา : 10,500 บาท/ 1 ท่าน (ไม่รวม VAT7%)

   หลักสูตร : 3 วัน

 

 

   บทนำ

·         ความเข้าใจพื้นฐานของการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (Information Security Management)


   วัตถุประสงค์

·         การทบทวนและตีความข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ในมุมมองของการตรวจ

 

   ประโยชน์ที่จะได้รับ
·         ความเข้าใจถึงข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 19011 และการประยุกต์ใช้

·         ความเข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจติดตามภายใน

·         ความเข้าใจกระบวนการและกิจกรรมหลักของการตรวจติดตามภายใน

·         กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก

 

   เนื้อหาหลักสูตร

·         จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และโครงสร้างหลักสูตร

·         ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISMS)

·         ISO/IEC 27001: โครงสร้าง เนื้อหาของการตรวจติดตาม คำศัพท์และคำจำกัดความ

·         ระบบบริหารงาน (Management System) และการตรวจติดตาม ISMS

·         ความสามารถ ความรับผิดชอบ ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ตรวจ

·         หลักฐานการตรวจ

·         ประเภทการตรวจ

·         กิจกรรมการตรวจ

·         การจัดทำแผนการตรวจ

·         รายการตรวจ

·         เทคนิคคำถามการตรวจ: ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์

·         กิจกรรมการเปิดประชุม (Opening Meeting)

·         กิจกรรมการตรวจ

 

 
   ผู้ที่เหมาะเข้าฝึกอบรม

·         ผู้ตรวจติดตามภายในระบบบริหารงานภายในองค์กร

·         ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representatives) ของระบบบริหารงาน

·         ผู้รับผิดชอบการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001

·         ที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

·         ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems ·  Internal Auditor

 

 วิธีการลงทะเบียน
วิธีที่ 1 : ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2 : ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาทีโทรสาร  034-427537 หรือ E-mail: mscert.marketing@gmail.com 

 

             

 

Lecturer : 

Dr.Sakchai Tangprasert

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Mathematics with Computer Science Program

Department of Mathematics, Faculty of Applied Science

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

   Bachelor's degree : Computer Science , Udon Thani Rajabhat University

   Master's degree : Information Technology , Khon Kaen University

   Ph.D. : Information Technology , King Mongkut's University Of Technology North  Bangkok

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้