Awareness and Requirement ASEAN Cosmetic GMP

12 มี.ค. 2563  -  12 มี.ค. 2563

Awareness and Requirement ASEAN Cosmetic GMP

รายละเอียด

         วันที่ : 12  มีนาคม 2563

         สถานที่ : เจ้าพระยาปาร์ค

        ราคา : 3,200 บาท

         หลักสูตร : 1 วัน


 
  หลักการและเหตุผล
     ตั้งเเต่เดือนกรกฎาคม 2013 ข้อบังคับ European Regulation for Cosmetics ( EC)  No1223/2009 มีผลบังคับให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ส่งเข้าไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปต้องผลิตภายใต้หลักเกณฑ์เเละวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เเละเครืองสำอางที่วางจำหน่ายในตลาดอาเซียนต้องเข้าสู่มาตรฐาน ASEAN GMP ตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ตามข้อกำหนดของบทบัญญัติเครื่องสำอางเเห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive : ACD ) 
     โดยเนื้อหาหลักในหลักสูตรนี้จะบรรยายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงข้อกำหนดของหลักเกณฑ์เเละวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่้องสำอาง การไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ
        -  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร เพื่อขอรับรอง GMP เครื่องสำอาง
        -  ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรอง GMP เครื่องสำอาง


   วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเเต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน
2.เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


   เนื้อหาหลักสูตร
8.30 น. – 12.00 น. แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน   (ASEAN Guidelines for Cosmetic GMP)  
        -  เกณฑ์การตรวจประเมิน 
        -  หมวด 1 คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
        -  หมวด 2 บุคลากร (Personnel)
        -  หมวด 3 สถานที่ผลิต (Premises)
        -  หมวด 4 อุปกรณ์เครื่องมือ (Equipment)
        -  หมวด 5 สุขลักษณะและสุขอนามัย
        -  หมวด 6 การดำเนินการผลิต
        -  หมวด 7 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 น. – 17.00 น.   -  หมวด 8 เอกสาร (Documentation)
        -  หมวด 9 การตรวจประเมินภายใน (Internal Audits)
        -  หมวด 10 การเก็บ (Storage)
        -  หมวด 11 ผู้ผลิตผู้วิเคราะห์ที่เป็นคู่สัญญา
        -  หมวด 12 ข้อร้องเรียน (Complaints)
        -  หมวด 13 การเรียกคืนเครื่องสำอาง (Product Recalls)       
        -  Q&A ถามตอบประเด็นสงสัย

   รูปแบบการอบรม
     การบรรยายพร้อมด้วยกรณีศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจ


   ผู้ควรเข้าอบรม
     ตัวเเทนฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจติดตามภายในองค์กร คณะทำงานด้านคุรภาพ เเละผู้สนใจ


   หมายเหตุ 
     -  การแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนการอบรมอย่างน้อย 14 วัน ทำการ มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าอบรม (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เอกสาร และอุปกรณ์)
     -  ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรของบริษัท ได้แก่ Central Lab , AMARC Lab , Siam Training Co.,Ltd. , บจก.ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส , บจก.เอชอาร์ ดีโซลูชั่น
     -  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
     -  ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค
     -  ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
     -  ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม


วิธีการลงทะเบียน
วิธีที่ 1 : ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2 : ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 034-427537หรือ E-mail: mscert.marketing@gmail.com วิธีการลงทะเบียน

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้