Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO14001 / ISO45001

9 มี.ค. 2563  -  10 มี.ค. 2563

Integrated Management System (IMS) : ISO9001 / ISO14001 / ISO45001

 

รายละเอียด

   วันที่ : 9 มีนาคม 2563 - 10 มีนาคม 2563

   สถานที่ : เจ้าพระยาปาร์ค

   ราคา : 5,800 บาท

   หลักสูตร : 2 วัน 

 

   หลักการเเละเหตุผล

ในการทำ ISO หลายมาตรฐาน สิ่งที่จำเป็น คือ การสร้างความเข้าใจต่อคณะทำงาน ซึ่ง “หลักสูตร ISO หลายมาตรฐาน (IMS)” จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและ ตีความข้อกำหนดต่างๆ ของทุกมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ให้บรรลุผลในทุกด้าน โดยเฉพาะบรรลุความมุ่งมั่นของนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ(ISO 9001:2015), ด้านสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2015), และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ISO 45001:2018) ไปพร้อม ๆ กันเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

 

   วัตถุประสงค์

1.      เพื่อทำความรู้จักกับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 ไป

พร้อมกัน โดยเฉพาะภาพรวม วัตถุประสงค์ การตีความข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา สู่การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน

2.      เพื่อสร้างความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ

ISO45001:2018 หลักการพื้นฐาน โครงสร้าง และการตีความข้อกำหนดต่าง ๆ

3.      ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการในด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กร ทั้ง

ในส่วนที่เสริมกันและส่วนที่มุ่งเน้นของแต่ละมาตรฐาน

4.      ลดความซ้ำซ้อนในระบบเอกสาร การควบคุมระบบ และบุคลากรที่รับผิดชอบ สร้างให้เกิด

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งในเชิงผู้คุมระบบและผู้ใช้ระบบ

 

   เนื้อหาหลักสูตร

Day 1 :

1.      ประวัติความเป็นมาของระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 และ

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงหลัก

2.      โครงสร้างมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 High Level

Structure, HLS กับข้อกำหนดหลัก

3.      ระบบการจัดการร่วมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Integrated

Management System)

4.      บริบทขององค์กร (Context) และ Workshop 1

5.      ความเป็นผู้นำ (Leadership)

6.      การวางแผน (Planning)

7.      Workshop 2 - การชี้บ่งความเสี่ยงและโอกาสและการวางแผน

Day 2 :

1.      ส่วนสนับสนุน (Supporting) และงานข้อมูล

2.      การปฏิบัติการ (Operating)

3.      Workshop 3 – การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน

4.      การประเมินผลปฏิบัติงาน

5.      Workshop 4 – การตรวจติดตามภายใน

6.      การปรับปรุง (Improvement)

 

   รูปแบบเเละการอบรม : บรรยาย

 

   ผู้ควรเข้าอบรม

·         บุคคลที่สนใจ

·         เจ้าของกิจการ

·         ผู้บริหารขององค์กร

·         ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร

·         คณะทำงาน

 

   หมายเหตุ

-     การแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนการอบรมอย่างน้อย 14 วัน ทำการ มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าอบรม (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เอกสาร และอุปกรณ์)

-     ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรของบริษัท ได้แก่ Central Lab , AMARC Lab , Siam Training Co.,Ltd. , บจก.ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส , บจก.เอชอาร์ ดีโซลูชั่น

-     ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา

-     ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค 

-     ราคายังไม่รวม Vat 7%  สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้

-     ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

 

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1 : ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง

วิธีที่ 2 : ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 034-427537หรือ E-mail: mscert.marketing@gmail.com วิธีการลงทะเบียน 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้