Requirement GMP in Mass Catering

19 มิ.ย. 2563  -  19 มิ.ย. 2563

                                                         Requirement GMP in Mass Catering

                                                  (GMP สำหรับการจัดเตรียมอาหารสำหรับคนจำนวนมาก)


รายละะเอียด

  วันที่ : 19 มิถุนายน 2563

   สถานที่ :  เจ้าพระยาปาร์ค

  ราคา : 2,500 บาท

   หลักสูตร : 1 วัน


  หลักการและเหตุผล  

การควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เตรียมอาหารสำหรับการจัดเลี้ยงคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นครัวของโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานกักกันผู้ต้องขัง และสถานอื่นๆ  จำเป็นต้องหามาตรการหรือวิธีการป้องกันหรือควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่างๆของการประกอบอาหาร ดังนั้นเพื่อให้อาหารที่ผลิตขึ้นมามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทางผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาถึงความจำเป็นในการนำเอาระบบ GMP in Mass Catering ซึ่งเป็นระบบสุขลักษณะพื้นฐานที่ดีในการปรุงอาหารสำหรับคุณหมู่มากมาใช้ในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาหารต่อผู้บริโภค

 

  วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ มาประยุกต์ในการผลิตอาหารสำหรับการจัดเลี้ยงคนจำนวนมากในองค์กรได้


  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบ GMP สำหรับการจัดเลี้ยงคน

  เนื้อหาหลักสูตร

9:00 – 12:00 น.

-  สถานที่ประกอบการผลิตหรือการจัดเตรียม : การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก

-  สถานประกอบการ : ข้อกำหนดทางด้านสุขอนามัย

 

12.00-13.00 น. พักกลางวัน


13:00 – 16:00 น.                                                                                                                                                          

-   สุขลักษณะส่วนบุคคล และข้อกำหนดทางด้านสุขภาพ

-   สถานประกอบการ : ข้อกำหนดด้านสุขลักษณะในกระบวนการผลิต

16:00-16:30 น.

-   สรุปประเด็นการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ


  รูปแบบการอบรม : การบรรยาย

ผู้ควรเข้าอบรม : ผู้จัดการ หัวหน้างานการผลิตอาหาร/การประกันคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ ทีมงาน GMP&HACCP ทีมงานความปลอดภัยอาหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

  หมายเหตุ :  การแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนการอบรมอย่างน้อย 14 วัน ทำการ มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าอบรม (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เอกสาร และอุปกรณ์)


วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1 : ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง

วิธีที่ 2 : ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 034-427537หรือ E-mail: mscert.marketing@gmail.com วิธีการลงทะเบียน

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร                Regis

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้