หลักสูตร : ข้อกำหนด ISO 22716:2007

15 ม.ค. 2563  -  15 ม.ค. 2563

รายละเอียด

 วันที่ : 15 ม.ค. 2563
  สถานที่ : ยังไม่ระบุ
  ราคา : 3,000 บาท
  หลักสูตร : 1 วัน

  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2013 ข้อบังคับ European Regulation for Cosmetics (EC) No 1223/2009 มีผลบังคับให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ส่งเข้าไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปต้องผลิตภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) และเครื่องสำอางที่วางจำหน่ายในตลาดอาเซียนต้องเข้าสู่มาตรฐาน   ASEAN GMP   ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ตามข้อกำหนดของบทบัญญัติเครื่องสำอางแห่งอาเซียน (ASEAN Cosmetic Directive : ACD) ซึ่ง ISO 22716 เป็นทางเลือกหนึ่งในการแสดงความสอดคล้องดังกล่าว

  ISO 22716 เป็นระบบการจัดการในส่วนของกระบวนการผลิต, การจัดเก็บและการจัดส่งเครื่องสำอาง ซึ่งแนวทางของมาตรฐานจะระบุวิธีการการจัดการและควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมาตรฐานนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้บรรจุจำหน่ายและผู้ส่งมอบ

  โดยเนื้อหาหลักในหลักสูตรนี้จะบรรยายให้ผู้เข้าร่วนอบรมได้ทราบถึงข้อกำหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง การไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

วัตถุประสงค์ :    

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน
2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เข้ากับการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดการอบรม :

  ทำความเข้าใจพื้นฐานและขอบเขตของมาตรฐาน ISO 22716:2007
  ขอบเขตของมาตรฐาน
  เปรียบเทียบ ISO 22716 กับ ISO 9001
  แนวทางปฏิบัติมาตรฐาน ISO 22716:2007

 • บุคลากร
 • สถานที่
 • อุปกรณ์
 • วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
 • การผลิตและการบรรจุ
 • ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
 • การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ของเสีย
 • ผู้รับจ้าง
 • การเบี่ยงเบน
 • คำร้องเรียนและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
 • การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
 • การตรวจประเมินภายใน
 • ระบบเอกสาร

  การตรวจรับรองระบบ

รูปแบบการอบรม

  การบรรยายพร้อมด้วยกรณีศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  ตัวแทนฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจติดตามภายในองค์กร คณะทำงานด้านมาตรฐาน และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในฝึกอบรม (1 วัน) เวลา 9.00 – 16.00 น.
หมายเหตุ ชำระค่าอบรมล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

วิธีการลงทะเบียน
วิธีที่ 1 : ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง

วิธีที่ 2 : ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 034-427537หรือ E-mail: mscert.marketing@gmail.com

   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้