บรรยากาศการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน GMP ( มกษ.9035-2015)

Last updated: 2020-07-24  |  476 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บรรยากาศการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน GMP ( มกษ.9035-2015)

  มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ตั้งแต่ การรับวัตถุดิบ จัดเตรียม คัดเลือก ตัดแต่ง บรรจุ เก็บรักษาและขนส่ง เพื่อให้ได้ผักและผลไม้สดที่ปลอดภัยมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อการจำหน่าย


  มาตรฐานนี้ไม่รวมถึงการคัดบรรจุสำหรับผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค( read-to-eat fresh pre-cut and vegetables ) และไม่รวมถึงการดำเนินการคัดบรรจุผักและผลไม้สดในร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งและร้านอาหาร


Powered by MakeWebEasy.com