สะกิด ‘กก.วัตถุอันตราย’ คุมโรงงานผลิต 3 สารเคมี

Last updated: 2021-06-18  |  680 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สะกิด ‘กก.วัตถุอันตราย’ คุมโรงงานผลิต 3 สารเคมี


          นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยังคงเดินหน้านโยบายยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต

          โดยล่าสุดได้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนัดประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย และพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงเกษตรฯ ที่ยกร่างประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ


          สาระสำคัญของประกาศดังกล่าว กำหนดให้สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย หรือโรงงานผลิต ต้องได้รับการรับรองระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมีห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้านการวิเคราะห์วัตถุอันตราย จากสถาบันการตรวจรับรองมาตรฐาน โดยหน่วยงานมาตรฐานในประเทศไทย ยกเว้นสถานที่ผลิตสารชีวภัณฑ์และสารสกัดจากพืช สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย 143 โรงงาน

         โดยให้ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเวลาอีก 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ


ที่มา : www.prachachat.net

Powered by MakeWebEasy.com